preload

Puedes encontrar este artículo en español más abajo.

Sabies que al món hi ha més de 6.000 idiomes? Tot i que encara ens en queden molts per incloure, a KAYAK seguim treballant cada dia per apropar-nos a tots els usuaris del planeta.

Pensant en els més de deu milions de catalanoparlants repartits pel món, hem afegit una llengua més a la llista: el català. Actualment, KAYAK està disponible a més de 30 països i en 20 idiomes. El català és l’última llengua en sumar-se a aquesta llista.

Des que se’n va fer el llançament als EUA l’any 2004, KAYAK no ha deixat de créixer i d’expandir-se amb l’objectiu d’oferir els seus serveis a usuaris de tot el món. Després d’arribar a Espanya el 2007, hem decidit fer un pas endavant i adaptar la nostra eina per al públic catalanoparlant amb el nou web KAYAK.cat.

Per celebrar aquest últim llançament, hem organitzat el concurs #KAYAKlunya. Saps que n’hi ha prou de fer-se una selfie per guanyar uns bitllets d’avió per a dues persones? Només cal que et facis una foto en què mostris la relació que t’uneix a Catalunya, a la llengua o a la cultura catalana; tu tries.

KAYAK.cat #KAYAKlunya Normes

1. Aquest concurs està organitzat per KAYAK Europe GmbH, Fraumünsterstrasse 16, 8001, Zuric, Suïssa.

2. Els participants han de ser residents a Espanya i tenir com a mínim 18 anys. No poden estar associats a KAYAK ni a cap de les seves agències de relacions públiques.

3. Només es permet una participació per persona.

4. Per participar en el concurs, heu de 1) Fer una fotografia en què mostreu la relació que teniu amb Catalunya o amb la llengua i la cultura catalanes 2) Penjar la fotografia a Instagram o a Twitter amb l’etiqueta #KAYAKlunya. Les fotografies que no tinguin l’etiqueta correcta o que no siguin visibles per al públic no seran aptes per al concurs.

5. La participació és gratuïta. No s’ha de fer cap compra ni cap pagament per participar en aquest concurs.

6. El concurs comença el 5 d’abril de 2016 a les 9:00 hores CET i acaba el 18 d’abril de 2016 a les 23:59 hores CET. La fotografia guanyadora s’escollirà entre totes les imatges aptes per al concurs. El premi guanyador és un viatge per a dues persones que consisteix en els bitllets d’avió d’anada i tornada. El viatge haurà de fer-se abans del 31/12/2016 i tindrà un valor total màxim de 500 €, amb les taxes incloses. El premi no es pot transferir i tampoc intercanviar. El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic. El premi es lliura “tal qual” i “segons la disponibilitat” sense una garantia expressa respecte de la seva idoneïtat.

7. El gabinet de premsa de KAYAK, Weber Shandwick Spain, notificarà públicament mitjançant un comentari o un missatge privat qui ha estat el guanyador. El guanyador haurà de confirmar l’acceptació del premi en un termini de catorze (14) dies a partir de la notificació; en cas de no fer-ho, KAYAK es reserva el dret de concedir el premi a un guanyador alternatiu escollit entre la resta de participacions aptes a la seva discreció i l’exercici d’aquest dret serà definitiu i no necessitarà de cap explicació.

8. Si participeu en aquest concurs, doneu a KAYAK, a les empreses matrius i afiliades respectives i als seus representants el dret i la llicència irrevocable per utilitzar, reproduir, difondre, publicar, distribuir, representar públicament, editar i modificar les imatges que haureu presentat a concurs per tot el món i indefinidament, sense cap mena de remuneració i, si escau, per a totes les finalitats relatives a les activitats de KAYAK, incloent-hi a títol enunciatiu la seva difusió a través de diversos mitjans, per exemple, la pàgina de Facebook de KAYAK.

9. Si participeu en aquest concurs, permeteu que KAYAK i els seus agents designats utilitzin les vostres dades personals per a les finalitats administratives del concurs. S’aplicarà la política de privacitat de KAYAK (http://www.kayak.cat/privacy).

10. KAYAK es reserva el dret de desqualificar, al seu criteri, qualsevol participant que infringeixi aquests termes i condicions, que actuï de manera deslleial o perjudicial o que manipuli el concurs de manera indeguda. Això inclou el lliurament d’imatges que incitin a l’odi, que siguin obscenes, calumnioses, difamatòries, discriminatòries o ofensives en qualsevol aspecte. La desqualificació serà definitiva i no necessitarà de cap explicació.

11. En el màxim abast permès per la llei, KAYAK no es farà responsable per l’absència de notificacions, pels danys soferts, les pèrdues, els costos, les accions imprevistes, els accidents i/o les lesions que pugui sofrir qualsevol participant durant el concurs, sigui quina en sigui la causa. La participació en aquest concurs és a risc i cost del participant.

12. KAYAK es reserva el dret d’introduir canvis en les disposicions i els detalls del concurs en qualsevol moment, inclòs el dret de declarar aquest concurs nul i sense validesa o de cancel·lar-lo.

13. Aquest concurs no està patrocinat, promocionat ni administrat de cap manera per Instagram ni hi manté cap mena d’associació. Si participeu en aquest concurs, allibereu completament Instagram de qualsevol responsabilitat en relació amb qualsevol lesió, dany o pèrdua que pugueu sofrir, directament o indirectament, en conjunt o en part, per la vostra participació.

14. El fet de participar en aquest concurs implica que accepteu aquests termes i condicions, que constitueixen tot l’acord entre vosaltres i KAYAK respecte a aquest concurs. No hi haurà lloc a un recurs legal.

És ben fàcil! Anima’t i participa en el nostre concurs #KAYAKlunya.

Español

¿Sabías que en el mundo hay más de 6000 idiomas? Aunque todavía nos queden muchos por incluir, en KAYAK seguimos trabajando cada día para llegar a todos los usuarios del planeta.

Pensando en los más de diez millones de catalanohablantes repartidos por el mundo, hemos añadido un idioma más a la lista, el catalán. Actualmente KAYAK está disponible en más de 30 países y 20 idiomas. El catalán es la última lengua en sumarse a la lista.

Desde su lanzamiento en EE.UU. en el año 2004, KAYAK no ha dejado de crecer y expandirse para ofrecer sus servicios a usuarios alrededor de todo el mundo. Tras llegar a España en el año 2007, hemos decidido dar un paso más y adaptar nuestra herramienta un poco más al público catalanohablante con la nueva web KAYAK.cat.

Para celebrar este último lanzamiento, vamos a celebrar el concurso #KAYAKlunya. ¿Y si supieras que con solo una selfi puedes ganar billetes de avión para dos personas? Solo tienes que hacerte una selfi en la que nos enseñes qué te une a Cataluña, al idioma catalán o a la cultura catalana; tú eliges.

Aquí tienes todas las condiciones del concurso:

1. Este concurso ha sido organizado por KAYAK Europe GmbH, Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zúrich, Suiza.

2. Los participantes deberán residir en España y tener como mínimo 18 años. Los participantes no podrán estar asociados a KAYAK ni a sus agencias de relaciones públicas.

3. Solo se permitirá una solicitud de participación por persona.

4. Los requisitos para participar son los siguientes: 1) hacerse una foto en la que se muestre lo que une al participante a Cataluña, al idioma catalán o a la cultura catalana; 2) publicar la fotografía en la cuenta personal de Instagram o Twitter del participante con el hashtag #KAYAKlunya. Las fotografías que no contengan el hashtag correcto o que no sean visibles para el público no tomarán parte en el concurso.

5. La participación es gratuita. No es necesario pagar ni comprar nada para participar en este concurso.

6. El concurso comenzará el 5 de abril de 2016 a las 09:00 h CET y terminará el 18 de abril de 2016 a las 23:59 h CET. Se elegirá la fotografía ganadora de entre todas las recibidas. El premio que obtendrá el ganador será un viaje para dos personas. El viaje incluye los billetes de avión de ida y vuelta. Deberá realizarse antes del 31.12.2016 y el valor máximo no superará los 500 €, incluidos impuestos y tasas. El premio no es transferible ni intercambiable. El premio no puede canjearse por dinero en efectivo. El premio se otorgará tal cual y según disponibilidad, sin garantía expresa de su idoneidad.

7. Se notificará al ganador públicamente a través de un comentario o mensaje privado por parte del gabinete de prensa de KAYAK, Weber Shandwick España. El ganador deberá confirmar la aceptación del premio en un plazo de catorce (14) días desde la recepción de la notificación. En caso contrario, KAYAK se reserva el derecho de otorgar el premio a otra persona a su entera discreción de entre el resto de participantes que cumplan los requisitos, y el ejercicio de este derecho será irrevocable y no requerirá explicaciones por parte de KAYAK.

8. Al participar en este concurso, los participantes ceden a KAYAK, a sus respectivas empresas matrices y filiales y a sus representantes el derecho y la licencia irrevocable de utilizar, reproducir, difundir, publicar, distribuir, representar públicamente, editar y modificar las fotografías presentadas en este concurso en todo el mundo y a perpetuidad, sin obligación de entregar una compensación económica por ello y, cuando corresponda, para todos los fines relacionados con las actividades de KAYAK, incluidos entre otros la difusión a través de los medios de comunicación, por ejemplo, la página de Facebook de KAYAK.

9. Al participar en este concurso, los participantes permiten a KAYAK y a sus representantes autorizados utilizar sus datos personales para fines de administración del concurso. Se aplicará la política de privacidad de KAYAK (http://www.kayak.es/privacy).

10. KAYAK se reserva el derecho de descalificar, a su entera discreción, a cualquier participante que considere que haya incumplido cualquiera de estos términos y condiciones o que haya actuado de forma antideportiva o conflictiva, o que haya manipulado el concurso de forma indebida. Esto incluye el envío de imágenes que inciten al odio o sean de naturaleza obscena, difamatoria, injuriosa, discriminatoria u ofensiva de cualquier forma. Las descalificaciones serán irrevocables y no requerirán explicaciones por parte de KAYAK.

11. Hasta el grado máximo permitido por ley, KAYAK no será responsable por no haber realizado las correspondientes notificaciones, por los perjuicios ocasionados, pérdidas, costes, acontecimientos inesperados, accidentes o daños que pudieran afectar a un participante durante el transcurso de este concurso, independientemente de su causa. La participación en este concurso será por cuenta y riesgo de los participantes.

12. KAYAK se reserva el derecho de realizar cambios en las disposiciones y detalles del concurso en cualquier momento, incluido el derecho de declarar el concurso nulo o cancelarlo.

13. Este concurso no está patrocinado, avalado ni administrado de ninguna forma por Instragram, ni tampoco está asociado a él. Al participar en este concurso, los participantes eximen totalmente a Instagram de toda responsabilidad en relación con los daños y perjuicios que pudieran surgir de forma directa o indirecta, total o parcial de su participación en el mismo.

14. La participación en este concurso implica la aceptación por parte de los participantes de estos términos y condiciones, que constituirán el contrato completo entre los participantes y KAYAK en lo referente al concurso. No se permitirá recurso legal.

¿Has visto que sencillo es? Anímate y participa en nuestro concurso #KAYAKlunya.

 

Acerca del autor

KAYAK EspañaEl objetivo de KAYAK es mostrar a quienes viajan toda la información necesaria para buscar los mejores vuelos, hoteles, alquileres de coche y viajes de vacaciones. Te ayudamos a explorar el mundo de forma sencilla. Aquí empieza tu experiencia de viaje. Inspírate para planear nuevos viajes, recibe consejos y trucos, descubre viajes sostenibles y mucho más. Síguenos en Instagram para que no te falte inspiración.

Explora más artículos